Strona główna

Na pewno lubisz jeździć na rowerze. Jeśli ukończyłaś/ukończyłeś dziesięć lat, możesz zaliczyć sprawdzian na kartę rowerową. Musisz wiedzieć, że jazda na rowerze to nie tylko przyjemność i zabawa, ale również duża odpowiedzialność. Na lekcjach wychowania komunikacyjnego poznasz zasady ruchu drogowego oraz nauczysz się właściwego zachowania na drodze i szacunku dla innych uczestników ruchu drogowego.

Co to jest Karta Rowerowa?

Karta rowerowa – zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby niepełnoletniej do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkołach.

Aby uzyskać kartę rowerową, należy:

-ukończyć 10 lat,
-uczestniczyć aktywnie w zajęciach z wychowania komunikacyjnego,
-przystąpić do sprawdzianu kwalifikacyjnego,
-zebrać wszystkie wymagane podpisy w arkuszu zaliczeń i złożyć arkusz u nauczyciela wychowania komunikacyjnego

Co musisz zrobić?

Zgłoś się do nauczyciela wychowania komunikacyjnego w celu uzyskania niezbędnych informacji.
Wypełnij arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.
Przedstaw wypełniony arkusz zaliczeń osobom prowadzącym sprawdzian kwalifikacyjny.
Zalicz sprawdzian.
Dowiedz się, kiedy i gdzie otrzymasz kartę rowerową.

Zapamiętaj!

Po drogach publicznych możesz samodzielnie jeździć rowerem tylko wtedy, gdy posiadasz kartę rowerową.
Zbiór zasad dotyczących ruchu drogowego to Kodeks drogowy.

Rowerzyście nie wolno:

-jechać  obok innego uczestnika ruchu na jezdni (obok drugiego rowerzysty itp.);
-jechać bez trzymania kierownicy i bez trzymania nóg na pedałach;
-czepiać się innych pojazdów;
-wymuszać pierwszeństwa przejazdu;
-jechać po autostradzie lub drodze ekspresowej;

Przykład karty rowerowej i motorowerowej:

3ef07-karta-rowerowa-i-motorowerowa